תשבץ אילוף קרקע (חלק 5)

לבוא אל המתג שמאלה ימינה FLEX

סוסינו נותן רספקט בכניסה לתא, נתפס בקלות בעזרת הראשייה, מובל לפנים ולאחור, נקשר בסבלנות, עומד בשקט בזמן הניקוי ושימת המתג, לפני שנעלה שעל גבו עלינו ליצור או לוודא שהסוס יודע להסתובב, לעצור וללכת אחורה.

הפעולה הראשונה היא פעולת בדיקה שהסוס מבין את פקודת הפניה. נשחיל את המושכה הפנימית לטבעת האוכף האחורית ונקשור כך שראשו של הסוס יופנה לכיוון הקשירה. נקפיד אל לקשור יותר מזווית של 45 מעלות. כמובן שלא נשכח להניח את המושכה החיצונית בצורה רפויה. סוס מאולף יטה את אפו לכיוון הלחץ, סוס שאינו מאולף ינסה להשתחרר מהלחץ, או דרך מתיחה של שחרור. סוס שנע מעגלים ספורים ונעצר התרגל לפקודה. נחזור על אותה פעולה מצד שני. הפעולה נקראת FLEX – גמישות.

לבוא אל המתג BEND

לאחר שהסוס הוכיח את עצמו בהפניות לשמאל ולימין נשחיל את שתי המושכות מתחת לטבעות האוכף הקדמיות ונקשור את קצבותיהן מאחורי הקרן.

סוס מאולף ימצא הרפיה דרך כיפוף צווארו והכנסת אפו.

סוס שאינו מאולף ירים צווארו, ילחם בקשר עד שיתרגל למצב.

 

נהיגה בעזרת מושכות ארוכות     DRIVING

פעולה אחרונה מהקרקע היא נהיגה בעזרת מושכות ארוכות. דרך תנועה מאחורי הסוס כשמושכות ארוכות מחוברות למתג, נלמד לעצור, להסתובב, לנוע אחורה ואף להסתובב על ציר רגלים אחוריות.

 

שלבים בפעולה:

א. נקשור חבל לונג בין שתי טבעות המתג השבור בקשר הצלה (קשר שאינו מתהדק).

ב. בעזרת שפת גוף נתחיל להזיז את הסוס מסביבנו כשנשמור על קשר קל עם מושכת הלונג. לאחר שהסוס למד להסתובב בדרך זו לשני הכיוונים נתיר את הקשר.

ג. נחבר שתי מושכות ארוכות כל אחת לצידו האחר של המתג, את המושכה הפנימית נשאיר משוחררת, ואת החיצונית נעביר דרך הארכובה לצידו השני של הסוס (רצוי שהארכובות תהיינה קשורות אחת לשניה).

ד. נתחיל להניע את הסוס במעגלים ובשלב מסוים נעביר את המושכה החיצונית למקומה. הסוס יכול להיבהל תחילה ממגע המושכה בחלקו האחורי, אולם לאחר כמה סיבובים יתרגל.

ה. לאחר שהסוס נרגע נחליף לו כיוון דרך המושכה החיצונית ונתחיל לנהוג אותו לכיוון השני.

ו. לאחר שנע בסבלנות לשני הכיוונים נעצור אותו כשפניו לכיוון גדר המכלאה.

ז. לאחר שביצע כמה עצירות, לשני הכיוונים ננסה לקחת צעד או שניים לאחור (לא נשתמש במשיכה חזקה) נשתדל לבצע את הפעולה כשהמגע לסירוגין בין מושכה למושכה, משיכה חזקה יכולה לגרום לסוס להתנגדות.

 עליו לציין שפעולת הנהיגה מורכבת ודורשת תרגול. למי שלא ביצע פעולה זו מימיו, עדיף שיקבל כמה שיעורים ממאלף מקצועי לפני שייגש לביצוע פעולה זו.

 בשגרה יום יומית …..

כל הפרק האחרון FLEX, BEND ו- DRIVING עוסק בפעולת שמתבצעות אצל המאלף בתוך מכלאת האילוף. בשגרת היום יום אין צורך לחזור על פעולות אלה , אולם בדיקה לא תזיק.

א. משום קלות את המושכה הקרובה אליך ובדוק אם הסוס בא אל המתג, בצע

 אותה פעולה מהצד השני.

ב. אחוז את שתי המושכות נקיים לחץ קל ושווה בשתיהן, חכה שהסוס ימצא את

 המקום הנכון להכניס את אפו ואז לקבל הרפיה.

ג. מתח את המושכות שאתה נמצא מצידו של הסוס וגרום לו ללכת צעד אחד

 לאחור.

לאחר שביצעת 3 פעולות אלה יכול אתה להתחיל ברכיבה.


חוות דובי – טיולי רכיבה על סוסים של חוות סוסים דובי בהרי רמות מנשה. ימי גיבוש לקבוצות עובדים, למשפחות, לילדים, לזוגות, טיולי סוסים ומגוון פעילויות בצפון.

Comments are closed.

Go Top